Author Archive: adminwp

LA MEDIACIÓ ESCOLAR A L’INSTITUT

La inquietud creixent pel deteriorament de la convivència en els centres educatius no deixa ningú indiferent. Docents, alumnat, famílies i autoritats educatives constaten que els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar-se als continguts merament acadèmics. Educar consisteix, bàsicament, en…
Read more

Protocol de detecció i actuació en la dislèxia

Us presentem un Protocol de detecció i actuació en la dislèxia elaborat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i publicat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest protocol té com a finalitat la d’oferir al professorat unes pautes útils per a l’observació i la detecció de l’alumnat amb dislèxia…
Read more