Protocol de detecció i actuació en la dislèxia

prodiscat

Us presentem un Protocol de detecció i actuació en la dislèxia elaborat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i publicat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest protocol té com a finalitat la d’oferir al professorat unes pautes útils per a l’observació i la detecció de l’alumnat amb dislèxia que està cursant batxillerat i cicles formatius.