QUINZE QÜESTIONS BÀSIQUES SOBRE LA DISLÈXIA

ARTIGASLa dislèxia és una causa molt freqüent en el baix rendiment escolar, no sempre identificada i adequadament orientada. En el present treball, es pretén que de forma comprensiva, el lector adquireixi un coneixement bàsic sobre el problema, però suficient per sospitar el diagnòstic i engegar les mesures adequades. S’emfatitza la dificultat fonològica, genèticament determinada, com a nsubstrat més important de la dislèxia.

El diagnòstic de dislèxia, en ocasions, no és tan obvi com pogués semblar a primera vista, per la qual cosa es requereix que les en consultes npediàtriques, psicològiques i neuropediátricas es tingui un elevat nivell de sospita, per ngenerar el procés diagnòstic. Com a recomanació terapèutica es destaca la necessitat d’establirn un diagnòstic precoç i una col·laboració entre família, escola i professionals nimplicats.

En aquesta línia el doctor Josep Artigas  analitza els aspectes més rellevants relatius a la dislèxia des d’un punt de vista pràctic.