AULA OBERTA 2015 – 2016

 

AULA OBERTA

L’AULA OBERTA 

El projecte d’Aula Oberta és un programa de diversificació curricular que té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i posar al seu abast l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta.

Destinataris:

Alumnes de 4t d’ESO

Metodologia:

En grup reduït, els alumnes d’Aula Oberta cursen les matèries comunes seguint el currículum ordinari adaptat i d’altres, a partir de la realització de diferents projectes, la qual cosa, permet treballar continguts de forma més funcional i pràctica, a través d’experiències properes als alumnes.

Actualment s’estan  treballant els següents projectes:

  • Projecte de Cantina

Els alumnes de l’Aula Oberta són els encarregats de portar la gestió de la cantina de l’institut, projecte entorn del qual giren la resta de matèries (matemàtiques, català, anglès…).

Alumnes Aula Oberta primer dia de Cantina curs 2015- 2016

Cantina Nicolau Copèrnic

  • Projecte Escola Bressol

Un cop per setmana, els alumnes d’Aula Oberta col·laboren  durant tot el curs escolar amb l’Escola Bressol l’Espígol, realitzant diferents activitats lúdiques i educatives amb els infants (participació projecte “que significa ser un infant”, creació de  contes, titelles, ombres xineses…)

escola bressol espígol

Alumnes Aula Oberta cantant Nadales a l’Escola Bressol l’Espígol

escolal bressol espígol 2

  • Tastets d’ofici:

Al llarg del curs, els alumnes realitzen 4 tastets diferents, de 4 sessions de durada cadascun que permeten als alumnes provar diferents oficis i els ofereix una primera aproximació pràctica al món laboral:

  • Tastet d’ofici Cambrer
  • Tastet d’ofici Comerç
  • Tastet d’ofici Arts gràfiques
  • Tastet d’ofici Jardineria

Vídeo Aula Oberta curs 2015- 2016

 

 

 

Leave a Comment