APRENDRE A ESTUDIAR

Us presentem una pàgina web (en castellà) creada pel professor Raúl Martínez on trobareu una proposta seqüenciada per ajudar als estudiants a treballar i millorar les seves tècniques i estratègies d’estudi.

Pàgina web: Aprendre a estudiar 

En aquest manual podeu consultar com funciona la pàgina, quins elements la composen i els objectius proposats a cadascuna de les parts.