Competències bàsiques de l’àmbit cientifictecnològic

Us presentem la guia publicada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on presenten una sèrie d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques en l’àmbit cientificotecnològic de l’alumnat de l’ESO amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de les matèries d’aquest àmbit.

Els elements que componen el document són: les dimensions, les competències amb les seves gradacions respectives, els continguts clau de cada competència, les orientacions metodològiques i orientacions per a l’avaluació de cada competència.