Competències bàsiques en l’àmbit lingüístic

Us presentem la guia publicada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on presenten una sèrie d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de llengua i literatura de l’alumnat de l’ESO amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el l’àmbit de llengües.

Els elements que componen el document són: les dimensions, les competències amb les seves gradacions respectives, els continguts clau relatius a cada competència, les orientacions metodològiques i les orientacions per a l’avaluació de cada competència.