Model d’avaluació de matemàtiques per 4rt D’ESO

El següent material és un conjunt de proves per avaluar la competència matemàtica dels alumnes de quart de la ESO. Són models orientatius elaborats pel Consell Superior d’Avaluació i publicats pel Department d’Ensenyament.

Descarrega el document aquí.