Llegir premsa: aprendre llegint el diari (castellà)

Els diaris ofereixen notícies, interpretacions, models imafalda imatges del món quotidià molt útils a l’hora de treballar un gran nombre de competències. L’ús dels textos periodístics en el procés d’ensenyament i aprenentatge contribueix, d’una banda, desenvolupar una competència essencial (la de la lectura comprensiva); i, de l’altra, constitueixun factor eficaç de motivació, ja que els successos quotidians i els problemes percebuts com a reals estimulen més l’interès dels alumnes.

Us deixem l’enllaç a diferents números del Pais dels estudiants (en castellà), material desenvolupat pel diari El País i per l’editorial Santillana. Cadascú dels diaris consta d’una sèrie de notícies  i amb preguntes de diferent tipologia sobre cadascuna.

El País de los estudiantes

Suplement 1

Suplement 2

Suplement 3

Suplement 4

Suplement 5

Suplement 6

Suplement 7

Suplement 8