PISA Ciències 2015 (en castellà)

FOTO

El projecte Descartes ha elaborat un conjunt de proves interactives que coincideixen amb els ítems alliberats de ciències, que podeu consultar al document que trobareu al final de la pàgina.

Un cop fetes pels alumnes, l’aplicació indicarà els resultats, és a dir, són aplicacions autocorregibles, excepte algunes preguntes obertes que hauran de ser consultades al professor.

Proves interactives de ciències

Gafas regulables. (Biología – Física. Unidad interactiva.)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Correr en días de calor. (Biología. Unidad interactiva.)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Casa de Bajo consumo. (Física. Unidad interactiva.)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Síndrome de despoblamiento de colmenas. (Biología. Unidad estática.)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Central eléctrica azul. (Físca. Unidad estática.)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Combustibles fósiles. (Física. Unidad estática.)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Erupciones volcánicas. (Geología. Unidad estática.)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Extracción de aguas subteraneas y terremotos. (Geología. Unidad estática.)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Ítems alliberats de ciències