Proves interactives competència lingüística en llengua castellana per segon de l’ESO

FOTO

El projecte Descartes ha elaborat un conjunt de proves interactives pensades per treballar la competència lingüística en llengua castellana d’una manera competencial.

Un cop fetes pels alumnes, l’aplicació indicarà els resultats, és a dir, són aplicacions autocorregibles, excepte algunes preguntes obertes que hauran de ser consultades al professor. A continuació trobareu un conjunt d’objectes interactius d’aprenentatge dirigits als alumnes de segon de l’ESOi estan basats en les proves d’avaluació de diagnòstic LOE.

Objectes d’aprenentatge

1- Aldeas infantiles

2- Fernando Alonso

3- Libros de ocasión