CAS

PRIMERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
Noms i aficionsConvivènciaCohesió de grup
Funcionament del CASNormativaConeixement del centre
Normes de convivència NormativaDrets i deures
Elecció de delegatNormativaElecció de delegats
Ansietat davant dels exàmensOrientacióAutoconeixement
La cultura de l’esforçOrientacióAutoconeixement
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
PostavaluacióAvaluacióPostavaluació
SEGONA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
Planificar l'estudiOrientacióTècniques d'estudi
AlimentacióSalutAlimentació saludable
Pendre apuntsOrientacióTècniques d'estudi
Seguiment del cursOrientacióTècniques d'estudi
Eines d'estudiOrientacióTècniques d'estudi
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
PostavaluacióAvaluacióPostavaluació
TERCERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
AutoconeixementOrientacióAutoconeixement
El sistema universitariOrientacióEstudis postobligatoris
Coneixement del mercat laboralOrientació Sortides professionals
Procés de presa de decisionsOrientacióAutoconeixement
Preinscripció als CFGM i CFGSOrientacióEstudis postobligatoris
Beques i ajudesOrientacióEstudis postobligatoris
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
PostavaluacióAvaluacióPostavaluació