INDICADORS SCAP

INDICADORS SCAP

INDICADORS SCAP

El model didàctic/pedagògic orientador que proposa el departament d’orientació es basa en una sèrie d’indicadors per cadascun dels àmbits a treballar (Tutoria-Àrea-Equip) amb l’objectiu de professionalitzar i tecnificar al màxim el llenguatge per tal de guanyar objectivitat i concreció.

En aquest apartat us mostrem els diferents indicadors de cada àmbit distribuïts en les dimensions en que es basa tot l’aprenentatge, el model orientador SCAP.