Orientació

BANC ORIENTACIÓ

Orientació
ACTIVITATTEMACURS
Aprendre a estudiarAutoconeixement1r
Primera avaluació. ReflexióAutoconeixement3r
Formació i gènereInteressos professionals4t
Autobiogtrafia Autoconeixement3r
Com ens veiem?Autoconeixement3r
Com organitzem el nostre temps?AutoconeixementTots
Escollir una professióAutoconeixement3r
Tu també pots ser el millor candidat!Sortides Postobligatòries4t