Primer E.S.O

PRIMERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
Presentació i acollidaConvivènciaConeixement del grup
Escollim delegatNormativaElecció delegat
Un moment per reflexionarAvaluacióAutoavaluació
Pla evacuació emergènciaNormativaSeguretat
Com organitzem el nostre temps?OrientacióAutoconeixement
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
Regles i normesNormativaNormativa
Drets i deuresNormativaNormativa
Classe sense fumSalutTabac
Em conec prouOrientacióAutoconeixement
Mirar a l'altreConvivènciaConeixement del grup
SEGONA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
AutoavaluacióAvaluacióAutoavaluació
Saps dialogar?ConvivènciaHabilitats socials
Esmorzars saludablesSalutAlimentació
Qüestionari sobre tabac 1r cicleSalutTabac
No és igualSalutModel estètic
Dietes màgiquesSalutAlimentació
El nostre estil de vidaSalutCura personal
TERCERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
AutoavaluacióAvaluacióAuto Avaluació
Els catalans són...ConvivènciaEstereotips i prejudicis
No és igualSalutAutoimatge
Educació emocionalConvivènciaEducació emocional
Resolució de conflictesConvivènciaResolució de conflictes
Educació ambientalSalutEducació ambiental
Consum i publicitatSalutConsum i publicitat
AutoavaluacióAvaluacióAutoavaluació
1a avaluació. Reflexió.Avaluació

Si vols veure més activitats, fes una ullada al nostre banc d’activitats.