Tercer E.S.O

PRIMERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
Presentació del cursNormativaGestió de grup
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
AutoconeixementOrientacióAutoconeixement
Cohesió de grupConvivènciaCohesió de grup
Com organitzem el nostre temps?OrientacióAutoconeixement
No em pressionisConvivènciaHabilitats socials
Un moment per reflexionarAvaluacióAutoavaluació
SEGONA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
AutoavaluacióAvaluacióAutoavaluació
Autobiogtrafia Orientació Autoconeixement
Anticoncepció. Explicació dels mètodes anticonceptius.SalutSexualitat
M'han dit que...ConvivènciaHabilitats socials
Quadrats cooperatiusConvivènciaCohesió de grup
TERCERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
AutoavaluacióAvaluacióAutoavaluació
Escollir una professióOrientacióAutoconeixement

Si vols veure més activitats, fes una ullada al nostre banc d’activitats.