Quart E.S.O

PRIMERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
Més enllà d'un delegatNormativaElecció de delegat'ada
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
Un moment per reflexionarAvaluacióAutoavaluació
Com organitzem el nostre temps?OrientacióAutoconeixement
SEGONA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
AutoavaluacióAvaluacióAutovaluació
NASAConvivènciaHabilitats socials
Interpretem dibuixosConvivènciaHabilitats socials
TERCERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
Autoavaluació

Si vols veure més activitats, fes una ullada al nostre banc d’activitats.