Primer batxillerat

PRIMERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
Noms i aficions ConvivènciaCohesió de grup
Què és el batxillerat?NormativaDrets i deures
Normes de convivènciaNormativaDrets i deures
Elecció de delegatNormativaElecció delegat
Ansietat davant dels exàmensOrientacióAutoconeixement
Article sobre “La cultura de l’esforç”OrientacióAutoconeixement
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
Postavaluació AvaluacióPostavaluació
SEGONA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
Planificar l’estudiOrientacióAutoconeixement
Alimentació i higiene postural.SalutAlimentació
Prendre apuntsOrientacióTècniques d'estudi
El treball de recercaOrientacióTècniques d'estudi
Raons per fumar?SalutTabaquisme
Xarxes socials: pros i contresConvivènciaHabilitats socials
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
PostavaluacióAvaluacióPostavaluació
TERCERA AVALUACIÓ
ACTIVITATBLOC TEMÀTICTEMA
AutoconeixementOrientacióAutoconeixement
Coneixement del sistema universitariOrientacióSortides professionals
Coneixement del mercat laboralOrientacióInteressos professionals
Procés de presa de decisionsOrientacióAutoconeixement
Procés de reflexióOrientacióAutoconeixement
Optativitat pel segon de batxilleratOrientacióSortides postobligatories
PreavaluacióAvaluacióPreavaluació
PostavaluacióAvaluacióPostavaluació

Si vols veure més activitats, fes una ullada al nostre banc d’activitats.