Orientació

BANC ORIENTACIÓ

Orientació
PER TREBALLAR...TITOLTEMA
La motivació envers els estudis. Adient per alumnat de 4t d’ESO desmotivat pels estudis. Assignatures pendentsFracàs escolar
El sistema educatiu de Finlàndia. Notes d'educacióOrientació
Els estereotips de gènere que condicionen l'elecció d'una professió.Formació i gènereGènere